O nas

Leśne Ule – produkcja hotelików dla dzikich zapylaczy, kłód bartnych oraz dzianie barci dla wszystkich, którym dobro i zdrowie rodzimych ekosystemów
nie jest obojętne. Zajmujemy się fachowym doradztwem z zakresu ochrony populacji dzikich pszczół miodnych, oraz pszczół samotnic i trzmieli. Nasza
oferta ma na celu czynną ochronę bioróżnorodności, ale jest także idealnym uzupełnieniem ścieżek edukacyjnych.
Naszą główną misją jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie, zagrożenia i sposoby ochrony tych niezwykle pożytecznych owadów, których
rola i codzienne problemy bywają marginalizowane.
Kolejnym ważnym aspektem działalności Leśnych Uli jest chęć odtworzenia dawnego rzemiosła, jakim jest bartnictwo i związane z nim tradycje.